Среща на папа Франциск с представители на световното методистко семейство

1

Среща на Негово Светейшество папа Франциск

с членове на Световния методистки съвет,

Европейския методистки съвет и

Методистката църква в Англия

четвъртък, 7 април 2016

 

 

Скъпи братя и сестри,

 

Отправям най-топли поздрави в този възкресенски период, празнувайки възкресението на нашия Господ, Който просветлява целия свят. Ние сме събрани, обединени във вярата, че Исус е Господ и че Бог Го възкреси от мъртвите. Кръщелната вяра ни прави истински братя и сестри. Поздравявам също организациите, които представлявате: Световния методистки съвет, Европейския методистки съвет, както и Методистката църква в Англия.

 

Със задоволство научих, че е отворен методистки икуменически офис в Рим. Това е знак за нашата растяща близост и особено за споделеното ни желание да преодолеем всичко, което стои на пътя на нашето пълно общение. Нека Господ благослови работата на този офис и го направи място, където католици и методисти могат да се срещат един с друг, както и да растат във взаимно оценяване на вярата на другия, било то като поклонници, като служители или ръководители на общества. Нека също така това да бъде място, където напредъкът, постигнат чрез нашия богословски диалог, ще бъде добре познат, празнуван и развиван.

 

Почти петдесет години изминаха, откакто започна работата на нашата обща комисия. Въпреки че различията са все още налице, диалогът ни е базиран на уважение и братство, което обогатява и двете общества. Документът, който е в процес на изработка и който трябва да бъде публикуван по-късно тази година, ясно свидетелства за това. Неговата тема е „Призив към святост“ и това е надграждане върху основата на методисткото приемане на “Общата декларация върху учението за оправданието” (резултат от диалога между римокатолици и лутерани – бел. ред.). Католици и методисти имат какво да научат едни от други по отношение на разбирането за светостта и как тя може да бъде преживяна. Всички ние трябва да направим, каквото е по силите ни, за да може членовете на нашите църкви да се срещат редовно, да се опознаят и насърчават един друг, да търсят Господа и Неговата благодат. Когато четем Писанието, сами или в общност, но винаги с молитва, ние отваряме себе си за Бащината любов, дадена в Сина и в Светия Дух. Всичко това може и трябва да бъде тласък за размишление и диалог, дори и различията между нашите общества да остават.

 

В своето “Писмо до един римокатолик” Джон Уесли пише, че католици и методисти са призвани “да си помагат един на друг във всичко (…) което води към Царството”. Нека новото общо изявление окуражи методисти и католици да си помагат един на друг в своя живот и посвещение. В същото писмо Уесли пише още: “ако не можем да мислим по един и същ начин за всички неща, то най-малко трябва да обичаме по един и същ начин”. Истина е, че не мислим по един и същ начин за всички неща, особено относно въпросите за ръкоположеното служение и етиката – много работа трябва да се свърши още. Въпреки това нито едно от тези различия не представлява такова препятствие, което да ни пречи да обичаме по същия начин и да предлагаме общо свидетелство на света. Нашият живот в святост винаги трябва да включва любящо служение, насочено към света. Католиците и методистите заедно са свързани в своята работа по различни начини, за да даде това ясно свидетелство за Христовата любов. Когато служим на нуждаещите се, нашето общение расте.

 

В днешния свят, засегнат от толкова много зло, повече от всякога е жизненоважно като християни да предложим общо свидетелство, вдъхновено от възкресенската светлина, като ясен знак за Божията любов, която във Възкресението на Исус Христос е победоносна. Нека тази любов чрез нашата смирена и смела служба да достигне живота и сърцата на много братя и сестри, които търсят такава любов, дори без да го осъзнават. “Да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос” (1 Кор. 15:57).

 

Превод от английски език: пастор Цветан Илиев