Стогодишнина

На 26 октомври 2016 г. от 18.30 ч. беше отбелязана стогодишнината от първото освещаване на сградата на Методистката църква в град Плевен.

На тържественото богослужение присъстваха много гости от методистките църкви в страната и представители на някои от другите християнски вероизповедания в града. Поздрави към плевенските методисти отправиха суперинтендант Даниел Топалски от името на епископ Патрик Щрайф,  п-р Михаил Стефанов в качеството си ръководещ пастор на Софийски църковен окръг, п-р Младен Маринов от Евангелската петдесятна църква, отец Ярослав Барткиевич от католическата енория “Св. Дева Мария от Фатима” и п-р Трифон Трифонов от Адвентната църква.

По време на богослужението п-р Цветан Илиев представи кратки сведения за историята на Методистката църква в Плевен, които поместваме и тук.

Методистката църква в Плевен е създадена през октомври 1874 г. от Гаврил Илиев, помощник на методисткия мисионер Д-р Алберт Лонг. По време на първата Годишна конференция на българската мисия през 1876 г. е назначен Йордан Цветков като увещател на Плевенска околия.

През 1896 г. и 1907 г. пълномощници на Мисионерското общество на Методистката Епископална Църква, тогавашното наименование на General Board of Global Ministries, закупуват два недвижими имота, върху които по-късно са изградени църковната сграда и пастирския дом.

През 1906 г. в Църквата е венчан комунистическия лидер Георги Димитров. Зад църковния хармониум често е заставала бъдещата световно известна оперна певица Катя Попова.

Църковната сграда е завършена и осветена през 1916 г. по време на 23-та Годишна мисийска конференция. В доклада на окръжния надзирател е изразено мнението, че скоро Плевенската църква ще бъде централна не само по своето положение, но и по духовното си влияние.

В новата сграда се провеждат редовните и тържествени богослужения, неделно училище за възрастни и деца, срещи на младежкото въздържателно дружество, на женското дружество и репетициите на църковния хор. Създадени са нови църковни общества в Горна Митрополия, Мъртвица /Подем/, Долни Дъбник.

С развитието на Плевенската църква са свързани имената на п-р Цветан Цветанов, п-р Павел Тодоров, п-р Н. Пулев, п-р Ал. Георгиев, п-р Цветан Литов, п-р К. Йотов.

След установяването на комунистическия режим сградата е превърната в Куклен театър, а богослуженията са преместени в пастирския дом. Кръстът на купола е заменен с петле, а църковната камбана е скрита зад допълнителен изкуствен таван. В продължение на близо 40 години кръстът се пази в мазето на един железар.

Църквата остава без постоянен пастор, а тежестта за нейното опазване пада върху няколко посветени жени, които служат дълги години като членове на църковното настоятелство. Особен принос през тези трудни години имат Мария Балева и Мария Гайтанджиева.

Постепенно в Църквата остават само няколко от възрастните членове, които продължават да се събират, за да запазят останалата църковна собственост.

През 1995 г. дейността на Методистката църква в Плевен е възстановена с провеждането на учредително събрание под ръководството на суперинтендант Бедрос Алтунян. Атанас Атанасов е ръкоположен за проповедник – мирянин. Възобновени са редовните богослужения, женските събрания, младежкото събрание, неделното училище за деца. Положени са основите на Плевенския църковен окръг, в който са включени църквите във Войводово, Мизия и Тръстеник.

Няколко години по-късно, след успешен съдебен процес, Църквата възстановява владението си върху църковната сграда и веднага възлага изготвянето на проект за извършването на основен ремонт. Предприети са и първите стъпки по неговото осъществяване, но ремонтните работи напредват бавно поради липсата на средства.

От 2000 г. дейността на Плевенския църковен окръг се ръководи от проповедник Владимир Блажев. През 2001 г. като помощник – проповедник беше назначен Даниел Топалски, който изпълняваше и длъжността на юрисконсулт на ЕМЕЦ в България.

През 2002 г. Държавата завежда дело за собствеността на сградата и по нейно искане съдът налага възбрана, която спира извършването на ремонта.

На 27 февруари 2004 г. Плевенският районен съд отхвърли всички претенции на българската държава като неоснователни, а няколко месеца по-късно Плевенски окръжен съд потвърди решението на първата инстанция. На 11.10.2007 г. Върховният касационен съд остави в сила решението на втората инстанция.

Междувременно беше отменена наложената обезпечителна мярка, което позволи възобновяването на преустройството на църковната сграда, финансирано от две партньорски методистки църкви от САЩ – Dunwoody UMC и West Market Street UMC.

Сградата е повторно осветена на 10 юли 2011 г. с участието на епископ Хайнрих Болетер, суперинтендант Даниел Топалски, п-р Дейвид Мелтън, п-р Владимир Тодоров и п-р Владимир Блажев.

Днес в ЕМЕЦ – Плевен служат п-р Цветан Илиев и п-р Владимир Блажев.

 

 

Снимки: п-р Стоян Сталев