Световна среща на младите хора

От 18-ти до 22-ри юли в Йоханесбург, Южна Африка, се проведе събитието Global Young People’s Convocation 2018 – Световна среща на младите хора 2018 г. Тя се провежда веднъж на всеки четири години и следва модела на срещи на Генералната конференция на Обединената методистка църква, която е също веднъж на всеки четири години. Неофициално Световната среща на младите хора се схваща като Генералната конференция на младите хора на Обединената методистка църква, без да има подобна функция. Това събитие предполага да предаде на делегатите на Генералната конференция гласа на младите хора на Обединената методистка църква.

 

Темите, които бяха застъпени на тази среща, бяха миграцията, сексизмът, дискриминацията, глобалното затопляне, национализмът, равенството между половете, като не бе подмината и темата за човешката сексуалност.
Над 350 делегати – с право и без право на глас – бяха част от тази среща. Това спомогна за осъзнаването на всеки един, че да си част от Обединената методистка църква, означава, че многообразието е нещо обичайно. Над 40 страни бяха представени на Световната среща на младите хора в Йоханесбург.

 

Темите, които бяха представени на делегатите, бяха обсъждани в малки групи, като резултатите от дискусиите станаха основа на изготвените предложения за промени в Дисциплината на Обединената методистка църква, които да бъдат представени на Генералната конференция през 2020 г.

 

Събитието бе съпроводено с много възможности за сближаване на делегатите, както и с няколко богослужения в духа на африканските ни домакини. Времето за молитва също не бе пренебрегнато.

 

Младите хора имаха възможност да зададат своите въпроси към тримата присъстващи епископи – еп. Жоакина Нанала, еп. Джон Ямбасу и еп. Уорнър Браун Мл., които председателстваха и работната част от конференцията.

 

Като малък зенит на срещата се явиха посещенията в Музея на апартейда, Хълма на конституцията и Музея „Хектор Питърсън“. Тези посещенията дадоха различен оттенък на цялостното преживяване на конференцията.

 

 

Текст и снимки: пастор Цветан Илиев