Временно преустановяване на присъствените богослужения

 

Като взе предвид епидемичната обстановка в страната и въведените с последната заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България прие единодушно следното решение:

  1. Преустановяват се всички присъствени богослужения и други събирания в сградите на Евангелска методистка епископална църква в България от 22 март до 4 април 2021 г. включително.
  2. При техническа възможност местните църкви трябва да предложат онлайн богослужения, които да се излъчват на живо във Facebook, YouTube или друга подходяща за целта платформа. Ако излъчването на живо е невъзможно, насърчаваме предварително записване на проповедта и публикуването ѝ на Facebook страниците на местните църкви.
  3. По същия начин могат да се провеждат и библейските и молитвените часове при наличие на достатъчно интерес.

Решението да бъде прочетено по време на неделното богослужение на 21 март 2021 г. в местните църкви.

 

п-р Даниел Топалски – председател

п-р Ивайло Иванов – секретар

членове: п-р Красимир Маджаров

д-р Мариела Михайлова – Сидерова

Любен Попов