Завърши 68-та Годишна конференция

На 25 и 26 септември в сградата на ЕМЕЦ – Варна се проведоха заседанията на 68-та Годишна конференция на Обединената методистка църква за България и Румъния под председателството на епископ Патрик Щрайф. Делегатите от Румъния участваха в работата на конференцията онлайн. 

Беше избрано ново Централно ръководство в състав: 

пастор Даниел Топалски – суперинтендант, председател 

пастор Ивайло Иванов – секретар

пастор Красимир Маджаров

Мариела Михайлова – Сидерова

Любен Попов

К. Маджаров, епископ Щрайф, М. Михайлова, Л. Попов, Д. Топалски

К. Маджаров, епископ Щрайф, М. Михайлова, Л. Попов, Д. Топалски

 

Новоизбраното Централно ръководство проведе първото си заседание в присъствието на епископ Щрайф.

Конференцията ще бъде официално закрита на 27 септември с неделно богослужение, на което ще проповядва епископ Патрик Щрайф. 

Ето и пасторските назначения, обявени от епископа:

Суперинтендант – пастор Даниел Топалски

 

Църковен окръг София – пастор Цветан Илиев

 

Църковен окръг Плевен – пастор Цветан Илиев 

Плевен, Мизия и Войводово – местен пастор Владимир Блажев

 

Църковен окръг Севлиево – пастор Маргарита Тодорова

Севлиево – п-р Маргарита Тодорова

Ловеч – местен пастор Венцислав Андреев

 

Църковен окръг Велико Търново – пастор Иван Морунов

 

Църковен окръг Русе – пастор Владимир Железов

Русе – пастор Владимир Железов

Русе (арменска) – местен пастор Нерсес Кетинян 

Хотанца – местен пастор Красимир Вълев

Ценово – местен пастор Марияна Генова

Свищов – пастор Владимир Железов

 

Църковен окръг Шумен – пастор Джесика Мей Морис – Иванова

пастор Ивайло Иванов

 

Църковен окръг Добрич – пастор Милен Стефанов 

Добрич – пастор Милен Стефанов

Добрич (турска) – местен пастор Мехмед Стефанов

 

Църковен окръг Варна – пастор Даниел Топалски 

Варна – пастор Даниел Топалски

Варна (арменска) – местен пастор Нерсес Кетикян

Варна (турска) – местен пастор Мехмед Стефанов

Аксаково и Осеново – пасторите от окръга

Тръстиково и Дългопол – местен пастор Димитър Господинов

Старо Оряхово, Долни Чифлик и работа в затворите – местен пастор Стоян Сталев

 

Църковен окръг Ямбол – пастор Даниел Топалски

Ямбол и Стралджа – местен пастор Веско Зуев

Бургас (Горно Езерово) – пастор Красимир Маджаров