Женска конференция

От 30. 08 до 01. 09 се проведе Женската конференция на Методистката църква в България и Румъния. Темата на конференцията беше: „Аз съм пътят и истината, и животът“. Доклади изнесоха Десислава Зуева, Антония Попова и Мая Алтунян.

Първата вечер бе посветена на Деня на Световната федерация. Темата, зададена от Федерацията за 2013 година – „Грижа за възрастните“ – бе представена на нашата конференция и всички се помолихме с общата молитва, предложена от жените методистки от Шри Ланка. Присъстващите получиха примерен план за действие, който да ги подпомогне в грижата за възрастните хора. Той предвижда осигуряване на медицинска грижа за тези, които сами не могат да платят за редовни профилактични прегледи; посещения в старческите домове; покана за събирания на възрастни хора, където да се обсъждат най-наболелите техни проблеми, както и богослужения, подготвени специално за тях.

Докладите бяха озаглавени според стиха, който тазгодишната конференция избра за свое мото: „Аз съм пътят“, „Аз съм истината“ и „Аз съм животът“.

Деси Зуева обърна вниманието ни към важните въпроси, които трябва да си зададем за пътя, по който сме поели: „Накъде сме се запътили?“; „Какъв е Пътят на спасение?“; „По кой път сме избрали да ходим?“.

За истината размишлявахме с Тони от Добрич. Тя спря вниманието ни на различни аспекти: истината е откровението за Исус, тя е нашият ежедневен хляб чрез Божието слово, истината е една, но е многолика. За нас Истината Исус е светлина, мъдрост, свобода.

Какво е животът? Ценим ли го? Какво е качеството на нашия живот? Тези въпроси постави Мая Алтунян в своя доклад. С раздирането на храмовата завеса Бог отвори нов път на човека към Него. Качеството на живот се променя с приемането на Христос. Животът с Него е пълно упование, отговорност в свободата. Само в Христос животът е активен и пълноценен. Призванието на всеки християнин е да споделя със света Хляба на живота. Светът е гладен за този Хляб.

Последната вечер от Конференцията бе посветена на общение. Жените споделиха по нещо за себе си и за своите мечти. Различните женски групи се представиха и поздравиха конференцията по различен начин – някои чрез изкуството на танца, други с декорацията на залата, която създаде особена топлина и уют.

На общото неделно богослужение беше отслужено причастие. Проповед изнесе пастор Маргарита Тодорова. Разделихме се с насърчението да продължим да следваме Пътя Исус, Който води към истинския живот.