Завърши Годишната конференция за България и Румъния

 

От 2 до 5 април в сградата на ЕМЕЦ – Шумен се проведе 63-та Годишна конференция на Обединената методистка църква за България и Румъния.

 

Конференцията започна с тържествено богослужение с Господня трапеза. Проповед върху Йоан 3:17 и Йоан 17:18 изнесе епископ Патрик Щрайф. Проповедта можете да видите тук.

 

Конференцията продължи с тематичен ден, посветен на мисията на Църквата. Улас Танклер предложи няколко различни гледни точки към диалога на местната църква с обществото и така предизвика делегатите да размишляват в малките дискусионни групи по два въпроса: как църквата може да изгражда мостове към външния свят и как тя може да се превърне в едно желано място за невярващите.  Бяха споделени различни опитности и идеи от четирите дискусионни групи, което показа, че участниците в дискусията виждат проблемите и определено срещат затруднения при тяхното решаване. Откъс от тематичният ден можете да видите тук

 

В своя доклад пред Годишната конференция суперинтендант Даниел Топалски се спря на две проблемни области в работата на църквата – културата на даването (жертването) и затруднението на повечето местни църкви да бъдат видими в обществото. Със съдържанието на доклада можете да се запознаете тук.

 

Централното ръководство информира конференцията за създаването на Българско евангелско дружество, в което като учредители участват Евангелска методистка епископална църква в България, Съюза на евангелските баптистки църкви и Съюза на евангелските съборни църкви. Дружеството си поставя за цел да насърчи сътрудничеството между трите вероизповедания и да продължи издаването на вестник „Зорница“.

 

В четвъртък и петък вечерта бяха организирани румънска и българска вечер. Откъси от тези събития можете да видите в нашия YouTube канал – BG Methodist.

 

Закритото заседание на пасторите прие Рареш Калугар, досегашен местен пастор в църквата ни в Клуж-Напока, Румъния, като пастор под изпит, а Марияна Генова, досегашен проповедник, като местен пастор.

 

Няма промени в назначенията на пасторите и местните пастори за предстоящата конферентна година.

 

Конференцията приключи с тържествено богослужение в местната църква в неделя, 5 април.