Бог ще се погрижи

Прочит: Исая 49:14-16   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   През 2017 година синът ни завърши колеж, а дъщеря ни – гимназия. Въпреки че много се вълнувахме, със съпруга ми се...

Виж повече

Постоянство

Прочит: Лука 10:38-42   „… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.“ (Второзаконие 6:5)   Понякога не ми се ходи на богослужение. Обикновено извинението ми е, че нямам подходящи дрехи. Веднъж един приятел ме попита: „Същото...

Виж повече

И заживели щастливо

Прочит: Псалм 119:105-112   „Ти си благ и правиш добро; научи ме на Твоите наредби.“ (Псалм 119:68)   Въздъхнах, когато прочетох поредната история за трудна ситуация, в която хората са се молили и Бог по чудесен начин ги е избавил. Разбира се, радвах се за тях, но си мислех...

Виж повече

Добро дело

Прочит: Галатяни 6:7-10   „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:9)   Жена ми много обича да работи в красивата ни цветна градина. Но тя има и много други задължения – ходи на работа, доброволка е в една местна...

Виж повече

Както никога преди

Прочит: Деяния 3:1-10   „И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той, като скочи, изправи се и проходи…“ (Деяния 3:7-8)   Често си мисля, че положението на моето семейство никога няма да се промени. Никога няма да имаме...

Виж повече

Мозайка

Прочит: 2 Коринтяни 4:7-12   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)   Докато се прибирах от екскурзия, попаднах на едно място, където видях изумителна къща. Отвън изглеждаше съвсем...

Виж повече

Архитектът на живота

Прочит: Матей 7:24-27   „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“ (Притчи 16:9)   Докато растях, много исках да знам как ще се развие животът ми. Може би щях да стана добър футболист или успешен бизнесмен. Но в тийнейджърска възраст всичко се...

Виж повече

Чети напътствията

Прочит: Псалм 119:89-104   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Правенето на замазка не би трябвало да е толкова трудна работа, но резултатът от моя опит не беше добър. Осъзнах, че съм допуснала любимата си грешка – не прочетох...

Виж повече

Пусни се

Прочит: Ефесяни 4:29-32   „Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас…“ (Ефесяни 4:31)   Когато бях на 13 години, заведох телето, което отглеждах, на изложение. Грижех се за него още от раждането му. Беше толкова бяло и пухкаво, че...

Виж повече

Съкровища

Прочит: Матей 6:19-21   „А си събирайте съкровища на небето…“ (Матей 6:20)   Със семейството ми емигрирахме от Индия в САЩ през 80-те години на миналия век. Опаковахме багажа, взехме си довиждане с всички и с родителите ми и двете ми сестри се запътихме към новата си страна...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!