150 имена

Прочит: Яков 5:13-16   „… Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра…“ (Лука 22:32)   Преди няколко години, когато се пенсионирах след пасторското си служение, започнах да си съставям списък с хора, за които да се моля. Не можех да си спомня многото имена, затова си...

Виж повече

От скръб към надежда

Прочит: Псалм 23:1-6   „Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой.“ (Псалм 42:11)   Един ден се катерех в планината и можех да видя крайната си дестинация – една висока гора...

Виж повече

Просто врабче

Прочит: Лука 12:1-12   „Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.“ (Лука 12:6)   Аз и семейството ни много обичаме птиците и винаги, когато сме на открито, се опитваме да познаем всеки вид, който виждаме. Една сутрин видях...

Виж повече

Вече съм ученик

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ (Марк 1:16-18)   Наслаждавах се на намаленията на...

Виж повече

Възможност за благословение

Прочит: Деяния 2:37-41   „И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се присъединиха около три хиляди души.“ (Деяния 2:41)   „Благодаря ти, сестро, проповедта ти беше благословение за мен“ – ми каза мой приятел. Бяха ми дали възможността да...

Виж повече

Прибежище

Прочит: Матей 11:28-30   „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“ (Матей 11:28)   Имало е моменти в живота ми, когато съм се чувствал смазан, изпълнен с тревога, твърде критичен към всичко и отчаян. Уча, работя и съм доброволец в едно...

Виж повече

Благодарни сърца

Прочит: 1 Солунци 1:1-10   „Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.“ (1 Солунци 1:2-3)   Пасторът ни наскоро...

Виж повече

Бог разбира

Прочит: Йоан 15:9-17   „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)   Преди няколко месеца аз и съпругата ми бяхме на ресторант с още една двойка и имахме възможността да...

Виж повече

Място за почивка

Прочит: Марк 1:29-39   „И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.“ (Марк 1:35)   Като най-голямата от три сестри израснах в пълна къща. У нас никога не беше скучно: сестри, братовчеди, приятели. През повечето време се...

Виж повече

Справяне с проблемите

Прочит: 1 Петр. 5:6-11   „А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.“ (1 Петр. 5:10) Преди два дни със сестра Алегриа бяхме притеснени по време на вечерната си...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!