Истинско богатство

Прочит: 1 Петр. 4:8-11   „… Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:7)   Винаги се радвам, когато хвърлям трошички за катериците и птиците в двора рано сутрин. Обичам да гледам как се приближават и внимателно се заемат с намереното. Знам, че небесният Баща...

Виж повече

Не се тревожи

Прочит: Псалм 121:1-8   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение…“ (Филипяни 4:6)   В основното училище за три години няколко пъти преживях инциденти. Докато играех баскетбол, получих сътресение...

Виж повече

Винаги готови

Прочит: Деяния 17:16-34   „Проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.“ (2 Тимот. 4:2)   Майка ми не беше християнка и аз не се опитвах да ѝ налагам вярата си. Един ден тя каза, че иска да...

Виж повече

Духовно здраве

Прочит: 2 Петр. 1:3-8   „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:16-18)   Колкото повече напредвам с възрастта, толкова повече се старая да се храня здравословно и да имам достатъчно...

Виж повече

Страшният балон

Прочит: Исая 43:1-7   „Не бой се, защото Аз съм с теб…“ (Исая 43:5)   Един ден бях в кухнята, когато чух малкото ми куче да лае в другата стая. Когато отидох да проверя какво става, го видях да се ядосва на един балон с надпис „Честит рожден ден“, закрепен във ваза с цветя...

Виж повече

Той е жив

Прочит: 1 Петр. 1:3-9   „Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят.“ (1 Коринтяни 15:21-22)   Жена ми ми показа некролог, изпратен ѝ от неин колега. Той беше...

Виж повече

Благи думи

Прочит: Лука 6:20-31   „И както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях.“ (Лука 6:31)   Апартаментът ми се намира близо до голям търговски център и често пазарувам в хранителния магазин там. Въпреки че има много каси, винаги се редя при една и съща...

Виж повече

Обещанието на пролетта

Прочит: Лука 23:39-43   „А Исус му отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая.“ (Лука 23:43)   Докато се разхождах из гората в един пролетен ден, небето беше покрито с облаци. Дърветата все още бяха голи, а когато се изкачих на един хълм, внезапният порив на вятъра...

Виж повече

Бог е с мен и в загубата

  Прочит: Йоан 14:25-27   „… Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27)   След последната вечеря със Своите ученици Исус ги успокоява, като им казва, че ще трябва да напусне тази земя, но няма да ги остави сами.  Преживявайки самоубийството на моя съпруг...

Виж повече

Първо с любов

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос…“ (Ефесяни 1:2)   За съжаление, седмицата преди Възкресение имах спор с един човек от църквата, когото ще наричам Стив. Когато дойде на богослужение следващата седмица, почувствах, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!