Вгледай се внимателно

Прочит: Притчи 2:1-8   „Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум.“ (Притчи 3:13)   Намаленото ми зрение понякога ми създава проблеми, но и ме кара да се взирам по-внимателно в нещата. Често се налага да разчитам на ръцете си, за да опозная...

Виж повече

С нас в скръбта

Прочит: Исая 55:6-9   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето…“ (Еклисиаст 3:1)   Бях в гимназията, когато мама почина след дълга битка с рака. Не просто бях тъжен – бях гневен на Бога. Не намирах никакъв смисъл в случващото се и се съмнявах в Неговата...

Виж повече

Твърда увереност

Прочит: Матей 6:25-34   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Един ден започнах да се тревожа за бъдещето си. Питах се дали съм взела грешно решение и се чувствах объркана и изплашена...

Виж повече

Нашият велик Бог

Прочит: Псалм 147:1-11   „Велик е нашият Господ и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен.“ (Псалм 147:5)   Докато разговаряхме с жена ми на вечеря, я попитах дали знае стойността на числото „пи“ – 3.14159. То означава съотношението между дължината на дадена окръжност и...

Виж повече

Друг план

Прочит: Притчи 3:5-6   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   Като всеки нов студент мечтаех да дойде последната година в колежа: баскетбол, пътувания, гледане на телевизия до...

Виж повече

Кой е моят ближен?

Прочит: Лука 10:25-37   „Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?“ (Лука 10:29)   В отговор на зададения от законника въпрос в днешния прочит Исус разказва притча, която ни насърчава да проявяваме милост към своите ближни независимо от...

Виж повече

Пейте хваления

Прочит: Псалм 100:1-5   „Пейте на Господа и Му благодарете, пейте хваления с арфа на нашия Бог…“ (Псалм 147:7)   Като нов отговорник за организацията на християнските дейности в университета  бях щастлива да работя с ентусиазирани млади хора. Събирахме се в една събота от...

Виж повече

В мъглата

Прочит: 1 Царе 3:2-11   „И Господ дойде и застана, и извика като преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.“ (1 Царе 3:10-11)   Докато шофирах през плътна мъгла, слушах една християнска радиостанция, по която говореха за...

Виж повече

Сърце, изпълнено с радост

Прочит: Евреи 12:1-3   „… нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст…“ (Евреи...

Виж повече

Чувам Те, Господи

Прочит: Псалм 25:1-7   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)     Помня как седях в църквата и се питах дали някога ще чуя Божия глас. Не си спомнях момент, в който да съм чувствала...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!