Верни във всичко

Прочит: Лука 16:10-13   „По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, отколкото онзи, който се криви между два пътя, макар и да е богат.“ (Притчи 28:6)   В момента съм бездомен, а това ме научи колко важен е характерът на човека. Например веднъж си поръчах кафе, взех...

Виж повече

Растеж

Прочит: Псалм 92:12-15   „Праведният ще цъфти като палма (…) в дворовете на нашия Бог.“ (Псалм 92:12-13)   Един ден женската ни група пося семена в различни саксии. Аз отговарях за цветята. Разбрахме се, когато се покажат растенията, да ги пресадим в градината си. Но докато...

Виж повече

Лични взаимоотношения

Прочит: Марк 1:40-45   „И веднага проказата го остави и той стана чист.“ (Марк 1:42)   При скорошно пътуване до Ямайка групата ни от гимназията се отдаде на спортни дейности, споделяне на случки и работа на открито. Но това, което аз очаквах с нетърпение, беше посещението на...

Виж повече

Мир

Прочит: Филипяни 4:4-9   „… и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ (Филипяни 4:7)   За мен беше нещо естествено да се тревожа. Тревожех се за миналото: Дали не съм казала грешните неща? Дали не съм направила грешен...

Виж повече

Забрави миналите си грешки

Прочит: Исая 43:16-21   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития.“ (Исая 43:18)   Няколко години след като завърших инженерни науки, се молех и постех Бог да ми помогне да ме приемат на работа в една международна компания. Той ми отговори и ми...

Виж повече

Нашите ближни

Прочит: Матей 20:25-28   „…и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци; понеже знаете, че всеки роб или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши.“ (Ефесяни 6:7-8)   Молех се така: „Боже, дай ми възможност да помогна на някого днес“. И отговорът...

Виж повече

Да преминеш през изпитанието

Прочит: Псалм 86:1-7   „… в деня на неволята си ще призова Теб, защото ще ме послушаш.“ (Псалм 86:7)   След сложна операция на рамото трябваше да прекратя много дейности и да прекарам дълъг период от време вкъщи. Чувствах силна тревога и според консултанта ми това се дължеше...

Виж повече

Това свято тайнство

Прочит: 1 Коринтяни 11:23-26   „И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.“ (Деяния 2:42)   Срещнах Ева през 1995 година, на едно събиране на комитета, който организира Световния молитвен ден в Австралия. Сприятелихме...

Виж повече

Миналогодишните лилиуми

Прочит: Откровение 21:1-5   „И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко…“ (Откровение 21:5)   Миналата седмица забелязах в двора нещо, което ми беше убягвало през целия сезон. Толкова пъти бях минавал оттам и не бях забелязал няколко лилиума, които всеки момент щяха...

Виж повече

Послание от Бога

Прочит: Марк 5:21-43   „Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.“ (Йеремия 29:12)   Мъжът ми беше болен няколко дни и се притеснявахме, че може да е коронавирус. Живеем с родителите и малките си деца и мисълта, че може да са заразени...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!