Премахни праха

Прочит: 1 Йоан 1:5-10   „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоан 1:9)   Удивително и доста дразнещо е как прахът достига места, които не очакваш. Наскоро със съпруга ми обновявахме дома си. Исках...

Виж повече

Преоткрит дар

Прочит: 1 Петр. 4:8-11   „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“ (Яков 1:17)   След една седмица лежане вкъщи заради операция на глезена приятелите от църквата ме попитаха искам ли да...

Виж повече

Да чакаш с радост

Прочит: Псалм 130:1-8   „Чакам Господа, душата ми чака и на словото Му уповавам.“ (Псалм 130:5)   Когато съпругът ми тръгна на път преди известно време, обеща на петгодишния ни син да се върне скоро. През следващите няколко дни малкият скачаше всеки път, когато входната врата...

Виж повече

Песни от сърцето

Прочит: 2 Коринтяни 2:14-17   „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си…“ (Колосяни 3:16)   Нямам изявена музикална дарба и ми беше много трудно да уча...

Виж повече

Прибежище от страха

Прочит: Псалм 56:1-3   „Когато съм в страх, на Теб ще уповавам.“ (Псалм 56:3)   Когато показаха предупреждение за торнадо по телевизията, краката ми се подкосиха. Нямах място в дома си, където да мога да се скрия. Изплашена, коленичих и започнах да се моля бурята да ме...

Виж повече

Време с Божието слово

Прочит: Исая 40:27-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Преди няколко години започнах да изучавам Библията, като чета и запомням пасажи. С...

Виж повече

Детска вяра

Прочит: 1 Коринтяни 13:8-13   „Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.“ (1 Коринтяни 13:11)   „Каква искаш да бъдеш, като пораснеш?“ Татко често ми задаваше този въпрос. Когато бях на шест...

Виж повече

Да открием посоката

Прочит: Псалм 25:4-11   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Когато започнах да нося фитнес часовника, който ми подари приятел, се изправих пред два проблема – как да го зареждам и как да го синхронизирам с мобилния си телефон...

Виж повече

Бог на първо място

Прочит: 1 Петр. 5:6-11   „Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха.“ (Матей 13:7)   След един напрегнат ден в работата се прибирах много изморен. Докато чаках на светофара, зад мен спря един камион и ми свирна. Погледнах в огледалото, но не ми се...

Виж повече

Мисия

Прочит: Яков 5:13-16   „… бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии…“ (Ефесяни 6:18)   Аз съм медицинска сестра и често използвам асансьора в болницата. Всеки ден, докато стигна до своя етаж, се моля за болните, които ще се качат след мен. Обикновено...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!