12 май 2023

Библейски текстове: Псалми 31:1-31:5, Псалми 31:15-31:16, Изход 3:1-3:12, Деяния на апостолите 7:1-7:16

Виж повече

11 май 2023

Библейски текстове: Псалми 31:1-31:5, Псалми 31:15-31:16, Битие 12:1-12:3, Деяния на апостолите 6:8-6:15

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!