С любов

Прочит: Лука 15:11-32   „Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“ (Ефесяни 2:4-5)   Два пъти на ден хвърлям семена на покрива, за да...

Виж повече

Гледай в пътя

Прочит: Притчи 4:25-27   „Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред теб.“ (Притчи 4:25)   Петгодишната ми внучка се учи да кара колело без помощни колелета и много обича да караме заедно. Избирам терени без много движение и внимателно я...

Виж повече

Всяко дело

Прочит: Откровение 14:6-13   „… За да си починат от трудовете си; защото делата им следват след тях.“ (Откровение 14:13)   Теренът, на който тичах една студена сутрин, беше покрит със скреж. Когато погледнах назад, видях следи от обувките си върху тревата. Замислих се, че и...

Виж повече

Благодарно сърце

Прочит: Псалм 92:1-4   „Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.“ (Псалм 9:1)   Връщането на работа след пет седмици изолация заради пандемията ме караше да недоволствам и да се оплаквам. Дразнеше ме мисълта, че отново трябва да...

Виж повече

Една случайна среща

Прочит: Марк 12:38-44   „И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата…“ (Марк 12:43)   Когато бях на 11 години, ме изпратиха във възстановителен център заради тежката ми астма. През първата седмица...

Виж повече

Творецът

Прочит: Псалм 8:1-9   „Достоен си, Господи наш  и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.“ (Откровение 4:11)   Невероятният мащаб и детайлността на сътворението ме убеждават, че има...

Виж повече

Историята на едно раждане

Прочит: Лука 1:57-66   „А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан му е името. И те всички се зачудиха.“ (Лука 1:63)   Един ден снаха ми помоли да ѝ разкажа как синът ни се е родил. В нейната традиция на коренна американка тези истории имат важно значение. Тя познаваше...

Виж повече

Усилията на всички са ценни

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20   „Защото както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат същата служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос (…) имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“ (Римляни 12:4-6)   Седях в църквата и се...

Виж повече

Да внимаваме с гнева

Прочит: Ефесяни 4:25-32   „Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.“ (Псалм 103:8)   Един ден, докато се прибирах от работа, една кола ми пресече пътя и почти се удари в мен. Ядосах се и исках да спра шофьора, за да изразя гнева си лично, но си спомних за...

Виж повече

Знаци за Божието присъствие

Прочит: Изход 3:1-12   „И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.“ (Йоан 1:32)   В един от последните дни от живота на дядо със семейството ми излязохме от хосписа, където той беше настанен, за да се поразходим. Отидохме...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!