Слънце след дъжда

Прочит: Псалм 34:1-8   „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:18)   През април 2008 година синът ни Ник, който беше тийнейджър, се самоуби. Той беше много обичан от нашето голямо семейство, както и от своите...

Виж повече

Жертва на хваление

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15   „На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова.“ (Псалм 116:17)   Този стих ме обърка, когато го прочетох за първи път. Как може хвалението да е жертва? Мислех, че жертвата е нещо трудно. Защо да е трудно да си благодарен и...

Виж повече

Постоянна подкрепа

Прочит: Яков 2:14-18   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Бях в шок, когато на двайсетгодишна възраст животът ми се преобърна заради сериозно нараняване на долната част на...

Виж повече

Насърчители

Прочит: Деяния 11:19-30   „… като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце.“ (Деяния 11:23)   „Вярвай в Бога“; „Ти променяш света“; „Днес ще се моля за теб“: тези и други подобни бележки бяха...

Виж повече

Запомнени думи

Прочит: Псалм 23:1-6   „Защото Божието слово е живо, действено…“ (Евреи 4:12)   Когато бях в пети клас, посещавах селско училище, в което имаше само една класна стая. Веднъж годишно имахме ден на талантите и там се състезавахме по четене и краснопис. За да се упражняваме, ни...

Виж повече

Пълната картина

Прочит: Исая 55:8-13   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ. Понеже като небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.“ (Исая 55:8-9)  ...

Виж повече

Все по-силни

Прочит: Ефесяни 6:10-17   „Непрестанно се молете.“ (1 Солунци 5:17)   Ходил съм при много специалисти заради болката в гърба си, но нищо не ми помага. Този път докторът забеляза, че докато седя на масата за преглед, се привеждам напред. Каза ми, че това е част от проблема и...

Виж повече

Остави това на Бога

Прочит: 1 Петр. 1:13-25   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6)   „Остави това на Бога“ – християните често се насърчават с тези думи. Случи ми се нещо, което...

Виж повече

На всяко място

Прочит: Матей 13:1-9   „Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.“ (2 Тимот. 4:2)   Един ден в автобуса, с който се прибирах от работа, бяхме само аз и един млад човек с кучето си. Седнах...

Виж повече

Промяна

Прочит: Битие 37:1-11   „И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край…“ (Евреи 6:11)   Когато си спомня как вдигах тежести, когато бях млад, се сещам, че не обичах да сменям тежестта. Понякога това отнема повече време, отколкото...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!