На всяко място

Прочит: Матей 13:1-9   „Проповядвай словото, настоявай навреме и не навреме, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.“ (2 Тимот. 4:2)   Един ден в автобуса, с който се прибирах от работа, бяхме само аз и един млад човек с кучето си. Седнах...

Виж повече

Промяна

Прочит: Битие 37:1-11   „И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край…“ (Евреи 6:11)   Когато си спомня как вдигах тежести, когато бях млад, се сещам, че не обичах да сменям тежестта. Понякога това отнема повече време, отколкото...

Виж повече

Крачка на вярата

Прочит: Матей 14:22-33   „А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.“ (Матей 14:29)   Предстоят ми изследвания в болница, за които трябва да отида сама. Обикновено ме придружава моята майка. Сега много се тревожа. Мисля си, че вероятно...

Виж повече

Карта

Прочит: Йоан 14:1-7   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6)   Винаги съм се учудвал на интереса на жена ми към пътните карти. Тя се е научила да ги разчита като дете, напътствала е семейството си и сега е нашият...

Виж повече

Живи примери

Прочит: Изход 25:8-30   „Според всичко, което ти показвам – образеца на скинията и образеца на всичките ѝ принадлежности, – така да я направите.“ (Изход 25:9)   Не мога да си представя как е изглеждала скинията само от описанието, което откриваме в Изход. Когато видях...

Виж повече

С любов

Прочит: Лука 15:11-32   „Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“ (Ефесяни 2:4-5)   Два пъти на ден хвърлям семена на покрива, за да...

Виж повече

Гледай в пътя

Прочит: Притчи 4:25-27   „Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред теб.“ (Притчи 4:25)   Петгодишната ми внучка се учи да кара колело без помощни колелета и много обича да караме заедно. Избирам терени без много движение и внимателно я...

Виж повече

Всяко дело

Прочит: Откровение 14:6-13   „… За да си починат от трудовете си; защото делата им следват след тях.“ (Откровение 14:13)   Теренът, на който тичах една студена сутрин, беше покрит със скреж. Когато погледнах назад, видях следи от обувките си върху тревата. Замислих се, че и...

Виж повече

Благодарно сърце

Прочит: Псалм 92:1-4   „Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.“ (Псалм 9:1)   Връщането на работа след пет седмици изолация заради пандемията ме караше да недоволствам и да се оплаквам. Дразнеше ме мисълта, че отново трябва да...

Виж повече

Една случайна среща

Прочит: Марк 12:38-44   „И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата…“ (Марк 12:43)   Когато бях на 11 години, ме изпратиха във възстановителен център заради тежката ми астма. През първата седмица...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!