Избран народ

Прочит: 1 Йоан 3:1-3   „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…“ (1 Петр. 2:9)   Тригодишният ми син Хенрик тръгна към мен в църквата...

Виж повече

Святият Утешител

Прочит: Йоан 14:23-27   „… за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.“ (Йоан 16:7)   В последните дни, които прекара със Своите ученици, Исус ги предупреждаваше за тези, които ще ги преследват заради...

Виж повече

Пригответе пътя

Прочит: Матей 3:1-12   „Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог.“ (Исая 40:3)   Обичам да се катеря, затова с радост приех да се включа в почистването на един планински терен наблизо. Не беше лесно...

Виж повече

Живот с вяра

Прочит: Псалм 116:1-9   „Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към теб.“ (Псалм 116:7)   Преди две години ми се струваше, че животът ми е изряден. Всичко се развиваше добре – отношенията ми с хората, финансите, образованието, кариерата. Тогава си...

Виж повече

Христови последователи

Прочит: Лука 10:1-12   „Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.“ (Лука 10:3)   Споменът за бомбените нападения по време на богослуженията в три църкви в Сурабая през 2018 г. още е жив в ума ми. Това беше ужасен момент, особено за християните в Индонезия. Много...

Виж повече

Тук съм, не там

Тук съм, не там   Прочит: Исая 43:16-21   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития.“ (Исая 43:18)   Докато почиствах банята една сутрин, си спомних за друга баня – в апартамента, в който живеех под наем като млада. Споменът не беше приятен и развали...

Виж повече

Сподели радостта ми

Прочит: Лука 15:8-10   „Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат.“ (Римляни 12:15)   Жената от притчата за изгубената драхма беше толкова щастлива, че я е намерила, че не можеше да не сподели със своите приятелки. Разбирам я много добре. Когато...

Виж повече

Дела на любов

Прочит: Второзаконие 15:7-11   „И Господ каза: Самият Аз ще вървя след теб и ще те успокоя.“ (Изход 33:14)   С приятелката ми бяхме решили редовно да се разхождаме из сибирското село, където живеехме, и да се молим Бог да ни помогне по най-добрия начин да покажем Неговата...

Виж повече

Боже, къде си?

Прочит: Исая 53:1-5   „Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“ (Исая 53:5)   „Боже, къде си?“ Бях на 22 години, когато за първи път зададох този...

Виж повече

В правия път

Прочит: Лука 18:15-17   „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“ (Притчи 22:6)   Животът ми е бил пълен с добри примери. Майка ми поддържаше сама семейството, като се грижеше за шест деца. Работеше от сутрин до...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!