Нов мир

Прочит: Псалм 121:1-8   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“ (Псалм 121:1-2)   През 2007 г. 29-годишният ми син Диън беше убит. Той обичаше хората, беше грижовен и даваше много. Скръбта, която...

Виж повече

Винаги навреме

Прочит: Исая 55:8-13   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Притчи 3:5)   През 2017 г. ми прекратиха трудовия договор. Това много ме разстрои. Как щях да си намеря работа, след като компаниите вече приключваха годината? Как щеше да оцелее...

Виж повече

Промяна

Прочит: Битие 1:20-23   „… да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.“ (Ефесяни 4:24)   Когато дъщеря ми беше на четири години, ни дадоха една какавида в стъклен буркан. Аз ѝ обясних, че ще видим как гъсеница се превръща в красива...

Виж повече

Да откриеш мир

Прочит: Исая 66:10-13   „Защото така казва Господ: Ето, ще простирам към нея мир като река и славата на народите – като преливащ поток…“ (Исая 66:12)   Винаги, когато чета Исая 66, където пророкът говори за възстановяването на мира в Йерусалим, си спомням за времето на...

Виж повече

Пътят към изцелението

Прочит: Йеремия 31:1-6   „Господ ми се яви отдавна и каза: Наистина те възлюбих с вечна любов; затова продължих да показвам милост към теб.“ (Йеремия 31:3)   Преди 17 години преживях голяма промяна в мисленето и осъзнах, че Бог ме обича. Няколко десетилетия се бях молила Той...

Виж повече

Дар

Прочит: Лука 10:38-41   „Но Господ ѝ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“ (Лука 10:41-42)   Много обичам класическа музика. Бранденбургските концерти на Бах са ми...

Виж повече

Изцеление

Прочит: Матей 5:1-12   „Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.“ (Матей 5:4)   Седях на люлеещия се стол пред вратата на фермата и гледах как дъждът от разразилата се буря напоява градината ми. Само за минути въздухът стана свеж, а земята пое така необходимата влага...

Виж повече

Призовани да споделяме

Прочит: 1 Йоан 3:16-24   „Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?“ (1 Йоан 3:17)   Работя в местна фирма за дървен материал и железарски инструменти, която има няколко магазина в...

Виж повече

Сила в слабостта

Прочит: Евреи 4:12-16   „Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос; защото когато съм немощен, тогава съм силен.“ (2 Коринтяни 12:10)   Преди време имаше сутрини, в които се събуждах със страх. Мислех за грешките си, за...

Виж повече

През очите на мама и татко

Прочит: Изход 4:10-17   „И така, иди; и Аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш.“ (Изход 4:12)   И двамата ми родители бяха глухи през по-голямата част от живота си. Нито единият не беше роден така – бяха изгубили слуха си заради заболяване. С проблем като този...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!