Шумен свят

Прочит: 3 Царе 19:9-12   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…“ (Псалм 46:10)   От момента, в който се събудим, до момента, в който заспим, сме подложени на хиляди шумове. Алармата сутрин, първите новини, трафикът, радиото. Непрестанно получаваме известия на компютъра или...

Виж повече

Бог може

Прочит: 1 Петр. 5:6-11   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7)     Когато женската група от църквата ме покани да говоря на едно събиране, Бог ме вдъхнови да споделя опита си с депресията и начина, по който Той ми помогна...

Виж повече

Велика любов

Прочит: Битие 1:26-31   „… Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“ (Матей 17:20)   През лятото на 2018 г. отидохме на едноседмична планинска екскурзия в Колорадо заедно...

Виж повече

Бог изцери сърцето ми

Прочит: Матей 9:18-22   „Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:17-18)   Коленете ми пулсираха, изпитвах болка между плешките си, а...

Виж повече

Безусловна любов

Прочит: Осия 11:1-8   „Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих (…) Как да те предам, Ефреме? Как да те изоставя, Израелю?…“ (Осия 11:1, 8)   С мъжа ми имаме пет деца. Отглеждането им е свързано с някои предизвикателства. Единият ни син премина през тежък период...

Виж повече

Независимо от разстоянията

Прочит: Матей 8:5-13   „Стотникът Му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.“ (Матей 8:8)   Телефонът звънна, а беше твърде рано за добри новини. Полузаспал, приех обаждането от родителите ми. Сестра ми Мери...

Виж повече

С очите на любовта

Прочит: 2 Коринтяни 2:5-15   „Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.“ (2 Коринтяни 2:14)   Когато се омъжих, имах котка на име Джуджу. Съпругът ми никога не беше гледал...

Виж повече

Да предложим това, което имаме

Прочит: Псалм 118:21-25   „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла…“ (Псалм 118:22)   Старата ми количка беше ръждясала, а двете ѝ дръжки бяха отново счупени след няколко поправки. Бях готова да я изхвърля, без да съжалявам. Но тогава един близък ми каза...

Виж повече

Да последваш призива

Прочит: Йоан 10:25-29   „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.“ (Йоан 10:27)   Горските патици правят гнездата си в кухини на дървета, които понякога са на 18 метра височина. Скоро след излюпването малките скачат от гнездото. Чувайки повика на майка...

Виж повече

Промяна на посоката

Прочит: Деяния 1:4-8   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух…“ (Матей 28:19)   Когато бях в медицинското училище, ходех редовно на църква, но съквартирантката ми не знаеше много за Бога. Тя обаче се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!