Добри семена

Добри семена

Прочит: Марк 4:1-9   „И каза: Божието царство е, както когато човек, който хвърли семе в земята; и спи и става нощ и ден; а как никне и расте семето, той не знае.“ (Марк 4:26-27)   След като се пенсионирах, открих, че саденето на цветя и зеленчуци е добър начин да си във...

Виж повече

Вяра в Господа

Прочит: Йеремия 29:11-14   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   Скоро ще изпратим любимото си куче Марли в къщата на моите родители. Мъжът ми получи назначение в чужбина и не...

Виж повече

Верни посланици

Прочит: Колосяни 4:2-6   „Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.“ (Колосяни 4:6)   Имам три много добри приятелки. Познаваме се повече от 30 години и сме били заедно в много неща – раждането на...

Виж повече
Към светлината

Към светлината

Прочит: Лука 8:16-18   „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ (Йоан 8:12)   Всяка вечер, докато отивам към спалнята, загасям лампите по коридора. Преди години загубих зрението с...

Виж повече

Не се ужасявай

Прочит: Псалм 121:1-8   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10)   Когато се събудих една януарска сутрин през 1996 година, открих, че съпругът ми, с...

Виж повече
Исус – Князът на мира

Исус – Князът на мира

Прочит: 3 Царе 1:32-40   „И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име! Благословено настъпващото царство на баща ни Давид (което иде в Господнето име)! Осанна във висините!“ (Марк 11:9-10)   Като дете...

Виж повече
Моята цветна Библия

Моята цветна Библия

Прочит: Псалм 119:105-112   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Преди около 10 години небрежно взех един брой на „Духовна манна“ при излизане от църквата. Много ми харесаха историите, написани от истински хора по целия свят...

Виж повече
Никога не сме сами

Никога не сме сами

Прочит: Римляни 8:14-17   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия...

Виж повече
Божите и нашите пътища

Божите и нашите пътища

Прочит: Исая 55:1-9   „Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.“ (Исая 55:9)   Шестгодишната ми дъщеря обича да гледа канала на „Дисни“. Понеже английският не ни е майчин език, тя често...

Виж повече
Гледай напред

Гледай напред

Прочит: Исая 26:3-8   „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“ (Исая 26:3)   Реших да опитам нови и по-трудни за мен маршрути за планинско колоездене. Това беше една неспирна поредица от остри завои, тесни пътеки между дърветата и резки отклонения...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!