В кръг

Прочит: Изход 13:17-22   „А когато Фараон пусна народа, Бог не ги преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше близкият път; защото Бог каза: Да не би народът да се разкае, като види война, и да се върне в Египет.“ (Изход 13:17)   Винаги се напрягам, когато...

Виж повече

Всяко врабче

Прочит: Матей 10:27-31   „Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.“ (Матей 10:29)   Един летен ден, докато седях в градината и гледах как птиците прелитат през плета, се сетих за този стих. Колко...

Виж повече

Действена любов

Прочит: Римляни 12:9-21   „… ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.“ (Римляни 12:18)   Когато кандидатствах за първата си работа след колежа, един цял ден премина в интервюта. Всеки от интервюиращите ми каза: „Вие сте най-подходящият кандидат...

Виж повече

Сред пожарището

Прочит: Исая 61:1-6   „Духът на Господа Йехова е на мен (…) да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.“ (Исая 61:1...

Виж повече

Мъдро

Прочит: Псалм 50:1-15   „… и Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.“ (Псалм 50:15)   По време на пандемията много хора бяха принудени да стоят затворени в домовете си. Изведнъж те се сдобиха с много свободно време и трябваше да решат как ще го...

Виж повече

Обикновените неща

Прочит: 4 Царе 5:1-14   „А слугите му се приближиха и му казаха: Татко наш, ако пророкът ти беше заръчал нещо голямо, не би ли го извършил? И така, колко повече, като ти казва: Окъпи се и се очисти!“ (4 Царе 5:13)   Когато пророк Елисей каза на Нееман какво да направи, за да...

Виж повече

Очаквай най-доброто

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.“ (Притчи 4:23)   Близо до нас има един тунел, където, ако трафикът не е много натоварен, можеш да извикаш нещо и да чуеш ехо. Каквото и да кажеш, се връща към...

Виж повече

Не сме самотни

Прочит: Псалм 139:7-12   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4)   Преди години се чувствах ужасно ненужен и самотен и тръгнах безцелно по един път. Някакъв шофьор...

Виж повече

Следвай Бога

Прочит: Йеремия 17:7-8   „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.“ (Йеремия 17:7)   За да отпразнуваме 11-годишнината от сватбата си, със съпруга ми отидохме на уроци по спортни танци – нещо, което винаги сме искали да направим...

Виж повече

Молитва за другите

Прочит: Ефесяни 6:18-20   „И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци…“ (1 Тимот. 2:1)   Наскоро спрях в един ресторант за бързо хранене и там ме обслужи една жена, която носеше на шията си кръстче, направено от пирони...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!