В очакване на Октавата на молитва за християнско единство: “Непрестанно се молете!”

Призивът „Непрестанно се молете” (1 Солунци 5:17) поставя ударението върху съществената роля на молитвата в живота на християнската общност, тъй като членовете й израстват в отношенията си с Христос и един с друг.

Виж повече

Нашите предшественици: Стефан Бочев

В периода на двадесетте години на миналия век в София голяма известност с активната си работа придобива младежкото християнско дружество YMCA към Евангелската методистка църква “Д-р Лонг”. Тогава председател на дружеството е гимназистът Стефан Бочев. Стефан Бочев идва на този свят в...

Виж повече

Нашето социално кредо

Вярваме в Бог, Твореца на света; и в Исус Христос, Избавителя на творението. Вярваме в Святия Дух, чрез Когото приемаме Божиите дарове, и се разкайваме за греха си, за това, че злоупотребяваме с тези дарове за идолопоклонски цели. Потвърждаваме, че природният свят е Божие...

Виж повече

“Свидетелството на Духа” от Джон Уесли

Колко много самомнителни хора, без да разбират какво говорят и твърдят, извъртат този стих за погубление на собствената си душа! Колко много са приемали гласа на въображението си за “свидетелство на Божия Дух” и по най-безумния начин приемат, че са Божии чада, докато на...

Виж повече

Нашите предшественици: Стоян Бочев Иванов

Името и животът на Стоян Бочев Иванов, както и неговото семейство (съпруга Лидия и трите им деца – Борис, Стефан и Лидия), са тясно свързани с Евангелската методистка църква. Стоян Бочев идва на този свят в дома на Бочо Иванов, чиято къща е край град Троян. Той, заедно с братята си...

Виж повече

Раждането на чудния Младенец Имануел

Образът на Месия е разкрит в Свещеното Писание на Стария Завет по много начини и това е с цел Той да бъде разпознат и приет като такъв от Израил. Един от най-известните (и съответно най-коментираните) текстове е утешителното пророческо слово за раждането на Младенеца Имануел (Ис...

Виж повече

Подновяване на Завета с Бога

На 25 декември 1747 г. Джон Уесли призовал християните – методисти да подновят своя завет с Бога. Първото специално богослужение за подновяване на завета с Бога се състояло на 11 август 1755 г., а самият богослужебен текст бил издаден през 1780 г. В първоначалния си вариант той бил...

Виж повече

Бог, Който е Емануил

Едва ли е възможно Бог да бъде с човека в по-пълен смисъл на думата от това да приеме цялостна и пълна човешка природа, от това да се оприличи във всичко на нас, за да ни освободи от робството на греха. Въплъщението и последвалата жертва на кръста са най-пълният и съвършен израз на...

Виж повече

ЧЕТВЪРТИ АДВЕНТ

Не се бойте, спасението наближи. Бог е на път да извърши мощно дело. Божието обещание от съня на Йосиф скоро ще се изпълни за нас. Божият обещан Месия няма да бъде друг, а Емануил, Бог с нас. Ние запалваме четвъртата Адвентна свещ с надежда от идването на Емануил, Бог в плът.

Виж повече

ТРЕТИ АДВЕНТ

Добри новини, Бог изпълва гладните с блага! Добри новини, Бог издига смирените! Добри новини, Бог е на път да извърши Своето най-могъщо дело! Той ще направи праведност и хваление да избликне от всички народи. Ние запалваме третата Адвентна свещ като си припомняме, че Обещаният от Бога...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!