Нашите предшественици: Стефан Бочев

В периода на двадесетте години на миналия век в София голяма известност с активната си работа придобива младежкото християнско дружество YMCA към Евангелската методистка църква “Д-р Лонг”. Тогава председател на дружеството е гимназистът Стефан Бочев. Стефан Бочев идва на този свят в...

Виж повече

Нашето социално кредо

Вярваме в Бог, Твореца на света; и в Исус Христос, Избавителя на творението. Вярваме в Святия Дух, чрез Когото приемаме Божиите дарове, и се разкайваме за греха си, за това, че злоупотребяваме с тези дарове за идолопоклонски цели. Потвърждаваме, че природният свят е Божие...

Виж повече

“Свидетелството на Духа” от Джон Уесли

Колко много самомнителни хора, без да разбират какво говорят и твърдят, извъртат този стих за погубление на собствената си душа! Колко много са приемали гласа на въображението си за “свидетелство на Божия Дух” и по най-безумния начин приемат, че са Божии чада, докато на...

Виж повече

Нашите предшественици: Стоян Бочев Иванов

Името и животът на Стоян Бочев Иванов, както и неговото семейство (съпруга Лидия и трите им деца – Борис, Стефан и Лидия), са тясно свързани с Евангелската методистка църква. Стоян Бочев идва на този свят в дома на Бочо Иванов, чиято къща е край град Троян. Той, заедно с братята си...

Виж повече

Раждането на чудния Младенец Имануел

Образът на Месия е разкрит в Свещеното Писание на Стария Завет по много начини и това е с цел Той да бъде разпознат и приет като такъв от Израил. Един от най-известните (и съответно най-коментираните) текстове е утешителното пророческо слово за раждането на Младенеца Имануел (Ис...

Виж повече

Подновяване на Завета с Бога

На 25 декември 1747 г. Джон Уесли призовал християните – методисти да подновят своя завет с Бога. Първото специално богослужение за подновяване на завета с Бога се състояло на 11 август 1755 г., а самият богослужебен текст бил издаден през 1780 г. В първоначалния си вариант той бил...

Виж повече

Бог, Който е Емануил

Едва ли е възможно Бог да бъде с човека в по-пълен смисъл на думата от това да приеме цялостна и пълна човешка природа, от това да се оприличи във всичко на нас, за да ни освободи от робството на греха. Въплъщението и последвалата жертва на кръста са най-пълният и съвършен израз на...

Виж повече

ЧЕТВЪРТИ АДВЕНТ

Не се бойте, спасението наближи. Бог е на път да извърши мощно дело. Божието обещание от съня на Йосиф скоро ще се изпълни за нас. Божият обещан Месия няма да бъде друг, а Емануил, Бог с нас. Ние запалваме четвъртата Адвентна свещ с надежда от идването на Емануил, Бог в плът.

Виж повече

ТРЕТИ АДВЕНТ

Добри новини, Бог изпълва гладните с блага! Добри новини, Бог издига смирените! Добри новини, Бог е на път да извърши Своето най-могъщо дело! Той ще направи праведност и хваление да избликне от всички народи. Ние запалваме третата Адвентна свещ като си припомняме, че Обещаният от Бога...

Виж повече

“Дух на робство и дух на осиновление” от Джон Уесли

Тук Павел говори на хора, които чрез вяра са станали Божии чада. “Вие – казва той – сте тези, които са наистина Божии чада, които са били изпълнени с Неговия Дух”. Вие не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, а защото сте чада, Бог изпрати Духа...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!