Уеслианско практикуване на Светото причастие

Наскоро проведената Консултация за онлайн Причастието (Consultation on Online Communion), която се състоя в Нешвил от 30 септември до 1 октомври, ме подбуди да разсъждавам за тайнството и ролята, която то е играло в живота и служението на Джон и Чарлз Уесли. Аз съм насърчен от факта...

Виж повече

“Пътят към Божието царство” от Джон Уесли

Първо ще разгледаме същността на истинската религия, която нашият Господ нарича “Божие царство”. Същия израз употребява големият апостол в посланието към римляните, където тълкува думите на своя Господ по подобен начин: “Божието царство не е ядене и пиене, а правда...

Виж повече

Преосмисляне на Светото Причастие

С настоящия текст предлагаме кратко критично изследване на съвременното евхаристийното богословие и практика на Евангелската методистка епископална църква в България, която се явява част от Обединената методистка църква (United Methodist Church). От една страна, това критично...

Виж повече

Ако Ме обича някой…

Свикнали сме да приемаме заповедите като ограничения на свободата си; за нас заповедите винаги са някак си противоположни на благодатта и любовта. Христос обаче свързва заповедите Си, учението Си и любовта. Той не намира никакво противоречие между тях и не се опитва по някакъв...

Виж повече

“Правдата чрез вяра” от Джон Уесли

Тук апостолът не противопоставя дадения чрез Мойсей Завет със Завета на Христос. Можем така да приемем нещата само ако не забележим, че последната част от това изказване, както и първата, са отправени от Мойсей към израилтяните, и то именно по отношение на тогавашния Завет. Но Бог...

Виж повече

Добрият слуга

Още в началото е добре да обърнем внимание на това, че господарят от притчата не характеризира служението на своя слуга. Той не му казва: „Хубаво, добро и верно е твоето служение!“ Господарят характеризира слугата си. Казва му: „Хубаво, добър и верен слуга!“

Виж повече

“Библейско християнство” от Джон Уесли

Тази формулировка се използва още във втората глава на Деяния. Там четем: “И когато настана денят на Петдесетницата, те всички /апостолите с жените, майката на Исус и братята му/ бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като фучене на силен вятър… И явиха им се...

Виж повече

Освещението днес (Необходима ли ни е Църквата?)

Живеем в изключително динамично време и понякога се питаме дали е възможно да говорим за светостта и освещението по същия начин, по който Христос правеше това. Изглежда освещението отнема твърде много време и усилия и нещо повече – изисква една специална връзка с други хора, които в...

Виж повече

Социални принципи (Трета част)

Ние твърдим, че всички икономически системи са под Божията преценка в не по-малка степен от другите аспекти на сътворения ред. Ето защо признаваме отговорността на правителствата да разработват и прилагат стабилна фискална и парична политика, която осигурява икономическия живот на...

Виж повече

Призив за пост и молитва за мира в Сирия

В неделя папа Франциск изрече силни думи, с които заклейми употребата на химически оръжия в Сирия, изразявайки ясно своята лична печал и неизбежната присъда от страна на Бога и историята за подобни действия. Папа Франциск също отправи предупреждение към онези, които биха търсили...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!