“Дух на робство и дух на осиновление” от Джон Уесли

Тук Павел говори на хора, които чрез вяра са станали Божии чада. “Вие – казва той – сте тези, които са наистина Божии чада, които са били изпълнени с Неговия Дух”. Вие не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, а защото сте чада, Бог изпрати Духа...

Виж повече

ВТОРИ АДВЕНТ

В онези дни един пламенен проповедник от пустинята дойде да каже на хората: „Покайте се, защото Божието царство наближи!“ Той е този, за когото говори пророк Исая, когато каза: „Глас на един, който вика в пустинята: ‘Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за...

Виж повече

Нашите предшественици: пастор Янко Иванов

Предан на Божието дело, пастир Иванов е един от тези, които поемат основните обвинения и получават най-голяма присъда в процеса срещу евангелските пастири през 1949 година. Той не пада духом и поведението му през целия му живот е на един предан Божи служител. Янко Иванов е роден на 9...

Виж повече

ПЪРВИ АДВЕНТ

Бъдете будни! Бъдете бдителни! Човешкият Син идва с голяма сила и слава. Той ще съди народите; те ще изковат мечовете си на плугове, народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война. Ние запалваме първата адвентна свещ, за да ни напомня, че Божият обещан...

Виж повече

“Духът в начатък” от Джон Уесли

Под “които са в Христа Исуса” Павел очевидно има предвид ония, които искрено вярват в Него, които са “оправдани чрез вяра” и имат “мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос” /Рим. 5:1/. Които вярват така, вече не ходят по плът”, не следват...

Виж повече

Социални принципи (Пета част)

Божият свят е един свят. Обединението, което ни е наложено сега от техническата революция, е надхвърлило в голяма степен нашата морална и духовна способност да постигнем един стабилен свят. Наложеното обединение на човечеството, все по-очевидно на всички нива на живота, представя...

Виж повече
“Задължението за постоянно причастяване” от Джон Уесли

“Задължението за постоянно причастяване” от Джон Уесли

Не е чудно, че хората, които не се боят от Бога, никога не биха помислили да вършат това. Но е странно, че то е пренебрегвано от онези, които се боят от Бога и копнеят да спасят душите си; и все пак няма нищо по-обичайно. Една от причините мнозина да го пренебрегват е, че те толкова се...

Виж повече

Социални принципи (Четвърта част)

Докато нашата вярност към Бога стои над верността ни към която и да е държава, ние приемаме съществено важната роля, която правителството играе като основно средство за внасяне на ред в обществото. Тъй като осъзнаваме себе си като отговорни пред Бога за социалния и политическия живот...

Виж повече

Уеслианско практикуване на Светото причастие

Наскоро проведената Консултация за онлайн Причастието (Consultation on Online Communion), която се състоя в Нешвил от 30 септември до 1 октомври, ме подбуди да разсъждавам за тайнството и ролята, която то е играло в живота и служението на Джон и Чарлз Уесли. Аз съм насърчен от факта...

Виж повече

“Пътят към Божието царство” от Джон Уесли

Първо ще разгледаме същността на истинската религия, която нашият Господ нарича “Божие царство”. Същия израз употребява големият апостол в посланието към римляните, където тълкува думите на своя Господ по подобен начин: “Божието царство не е ядене и пиене, а правда...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!