“Сол и светлина” от Джон Уесли

Красотата на освещението, което e едно обновление на вътрешния човек по образа на Бога, трябва да привлича вниманието на всеки, чиито очи Бог е отворил и чийто разум е просветил. Украшението на една кротка, смирена и обичаща душа е…

Виж повече

Организационни наченки в Оксфордското общество

Действителното начало на редовните занимания, което сам Джон споменава като определящо за техните цели и намерения, може де бъде видяно през късната зима на 1729/1730 г. Тогава, повече като изненада за Джон, Боб Киркам “напуска компанията си” и започва редовно да се среща с братята...

Виж повече

Изобилен живот в Бога

Скъпи братя и сестри, когато преди две седмици ми казаха, че на мен се пада удоволствието да проповядвам днес върху Псалм 23 и прочетох текста, в ума ми се загнезди една дума – „изобилие“. Реших да проверя в интернет какъв резултат ще даде търсенето на тази дума. Хората казват, че в...

Виж повече

Къде е Бог в живота и смъртта?

„Ти нима не знаеш, че настоящият живот е пътешествие? Ти нима си гражданин? Ти си пътник. Разбра ли какво ти казах? Ти не си гражданин, а пътник и странник. Не казвайте: „Мой е този град, а мой – онзи”. Никой няма град, градът е във висините, а настоящето е път. И ние пътешестваме...

Виж повече

Зараждане на методизма (1725 – 1739 г.)

В различните си спомени за възхода и развитието на методизма Уесли често подчертава спонтанността на началото и неограничеността на развитието му. Според него Бог издига хората, наречени методисти, с намерението да ги използва за специфична и подходяща задача, но не е необходимо...

Виж повече

“Как святостта донася гонения?” от Джон Уесли

Какви чудесни неща тук се вършат заради любовта към ближния! Тя е “изпълняване на закона” /Рим.13:10/. Без нея всичките ни блага и дарби, дела и страдания са без стойност пред Бога. Става дума за любов към ближния, произтичаща от Божията любов, иначе тя нищо не струва…

Виж повече

Семейство Уесли в Епуърт

Въпреки че историята на методизма е повече от биография на Джон Уесли, влиянието на домакинството му върху самия него е важен фактор в развитието на движението, което по-късно взема и неговото име. На Сузана Уесли по традиция се отдава голямо значение за отглеждането и възпитаването на...

Виж повече

“Кротост, правда и милосърдие” от Джон Уесли

Когато “зимата отмине” и “гласът на гургулицата се чува по нашата земя” /Песен 2:11/, когато Утешителят на наскърбените се върне, за да пребъдва с нас довека, когато при сиянието на присъствието Му облаците се разпръснат, тъмните облаци на съмнението и несигурността, когато бурите на...

Виж повече

Идентичност и мисия

Нашата идентичност като християни извира от Христос, Който Един е наш Учител, а всички ние сме братя и сестри (вж. Матей 23:8). Тази идентичност се формира в нас чрез живота ни в едно специфично църковно семейство, в което ние не просто сме се родили, но което в определен момент от...

Виж повече

Методизмът и християнското наследство на Англия (Втора част)

Не всички в Църквата се съгласяват с възстановяването на традиционните насоки за църковно устройство и доктрина. Напливът на по-радикално протестантско мислене по време на безвластието на Кромуел…

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!