10 декември 2014

Ужасът, за който говори Йеремия не е просто проблем на далечното минало, на жестоката древност. Подобни сцени, които пророкът описва, са също част от настоящето. И дори сега, когато ужасяващо насилие се случва, гласът на пророка отеква: „няма кой да утешава“ (Плач. 1:2). В такава...

Виж повече

9 декември 2014

Вечният Господ обитава висините в непристъпна светлина и е наричан Святия – име, което обхваща всичко, Божествените атрибути и характер. Бог е тайнствен, необясним, свят и славен. Той притежава творческа енергия, изпълнен е с благодат и любов. „Защото Бог толкова възлюби света, че...

Виж повече

8 декември 2014

  „Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай.“ (Псалм 37:7)     Наскоро се дипломирах. Времето за изпити беше предизвикателство. Реших да положа всички предвидени изпити, за да имам достатъчно време за последния и най-важен изпит. Когато отидох, за да заявя единия от изпитите, списъкът от...

Виж повече

7 декември 2014

Какво наистина означава да бъдеш последовател на Исус Христос? Последователят на Христос е някой, който искрено решава да следва своя учител Исус Христос! Думата „ученик“ буквално означава „някой, който се обучава“. Ученикът в с случая обаче не е само някой, който се учи, той е един...

Виж повече

6 декември 2014

Този библейски текст е покана да предприемем едно уникално пътуване, което ни води към среща с Исус Христос, нашия Спасител. Да бъдем „на път“ не е нещо съвсем обичайно за нас. Обикновено ние пребиваваме през повечето време в позната среда, изпълняваме обичайните си задължения и това...

Виж повече

5 декември 2014

  „Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.“ (Йоан 1:9)   За Рождество Христово украсяваме дома си с  разноцветни светлини. Цялата градина светва празнично. Украсено е всяко дърво и храст. Светлината носи особена радост в сърцата на фона на белия, пухкав сняг...

Виж повече

4 декември 2014

Защо Бог не позволи на Давид да Му построи дом? Дали беше заради това, че зад думите на Давид: „Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси“, всъщност има нещо друго: „Сега аз ще направя нещо за Бога“? Давид като че ли си каза: „Бог ми помогна против Голиат...

Виж повече

3 декември 2014

„Дечица, да не обичаме с думи нито с език, но с дело и в действителност.“ (1 Йоан 3:18)   Адвентният период е време на очакване. Но това очакване не прилича на това, което познаваме от ежедневния си живот. Това не е напразно чакане на автобуса или отегчително очакване на...

Виж повече

2 декември 2014

  „Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.“ (Йоан 3:30)   Йоан Кръстител е истински адвентен образ. Той беше един, който очакваше Месия по подобаващ начин. Макар че произхождаше от богато семейство, той загърби обществения живот. Обличаше се с дрехи от камилска козина, ядеше...

Виж повече

1 декември 2014

Това е текст, който не оставя, или не би трябвало да оставя, никого равнодушен. Швейцарският богослов Морис Рей е написал в една от книгите си, че несъмнено ангелите в небесата са изненадани от безразличието на човеците пред Божието предложение – Благата вест за Исус Христос.

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!